Poslodavac: ,,Diona" Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju