Poslodavac: DOM ZA SMEŠTAJ ODRSLIH I STARIJIH "TORLAK",