Poslodavac: Doo "KONZUL" Novi Sad, Ogranak "PC FSH Bafi" Futog