Poslodavac: DOO ZA PROIZVODNjU, TRGOVINU I USLUGE LIBERO