Poslodavac: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju elektrotehničkih uređaja, pružanje usluga i trgovinu "Elko trade"