Poslodavac: Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu Auto-centar "Planić"