Poslodavac: FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU