Poslodavac: FARMACEUTSKI FAKULTET NOVI SAD UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU