Poslodavac: gencija za zapošljavanje "Adecco Human Resources" d.o.o