Poslodavac: GRAD SREMSKA MITROVICA GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I IMOVINU