Poslodavac: GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD