Poslodavac: Ilago d.o.o. (Restoran Druga Kuća - Ada)