Poslodavac: Informaciono -komunikaciona ustanova ,,Akademska mreža Republike Srbije-AMRES''