Poslodavac: INFORMACIONO KOMUNIKACIONA USTANOVA AKADEMSKA MREŽA SRBIJE -"AMRES"