Poslodavac: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine