Poslodavac: ,,Krojački salon Dragica Stil" pr Branka Krtolica