Poslodavac: "PALMA MAGNOLIJA" - USTANOVA ZA STARA LICA