Poslodavac: POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - FUTOG