Poslodavac: ZU Tehničko-ekonomski centar Kliničkog centra Srbije