Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Socijalni radnik Puno radno vreme

na DOM ZA STARE I PENZIONERE u Kula (Poslato na 20-09-2017)

Socijalni radnik

Oglas važi od: 20.9.2017.

DOM ZA STARE I PENZIONERE
25230 Kula, Maršala Tita 99
tel. 025/728-150
e-mail: dsk.kula@gmail.com


Socijalni radnik
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva

USLOVI:
završene osnovne akademske studije - VII/1 stepen stručne spreme i stečeno zvanje: diplomirani socijalni radnik ili master socijalni radnik; jedna godina radnog iskustva, rad na računaru: MS Office Word, Excel; vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju: fotokopiju diplome o završenom fakultetu ili uverenje o stečenom obrazovanju, fotokopiju licence Komore socijalne zaštite, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz da nisu osuđivani, kratku biografiju, fotokopiju vozačke dozvole. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose poštom ili lično, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Oglas“. Lice koje bude izabrano dostaviće overene fotokopije navedenih dokumenata prilikom prijema u radni odnos. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1942 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters