Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU u Beograd (Poslato na 11-10-2017)

Viši radiološki tehničar

Oglas važi od: 10.10.2017.

GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU
11000 Beograd, Preševska 35Viši radiološki tehničar
puno radno vreme, neodređeno

USLOVI:
viša medicinsa škola - radiološkog smera, položen stučni ispit. Neophodno radno iskustvo u radiološkoj dijagnostici.

Uz prijavu na oglas kandidat prilaže sledeću dokumentaciju (u originalu ili overene fotokopije):
- diplomu;
- dokaz o položenom stručnom ispitu;
- licencu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uverenje o državljanstvu.

OSTALO:
Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti na adresu: Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd, 11000 Beograd, Preševska 35, svakog radnog dana od 07 do 15 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba za kontakt: Snežana Radović, telefon 011/3811-823.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU


Pregledano: 1156 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters