Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU u Bujanovac (Poslato na 14-03-2018)

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije; Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 14.3.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
17520 Bujanovac
Bujanovačka Banja
tel. 017/7651-292


Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Medicinska sestra - tehničar

USLOVI:
Licenca za rad se ne zahteva za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos. Uz prijavu kandidati su obavezni da dostave: CV - kratku biografiju sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefon, overenu kopiju diplome o završenom fakultetu - školi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu za rad, izvod iz matične knjige rođenih - fotokopija. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas”, na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, Bujanovačka banja, 17520 Bujanovac. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Kandidati će biti obavešteni o izboru u roku koji neće biti duži od 30 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU


Pregledano: 954 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters