Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja, stručni radnik na poslovima socijalnog rada Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SA DOMSKIM ODELjENjEM I DNEVNIM CENTROM ZA SMEŠTAJ STARIH I PENZIONERA u Novi Kneževac (Poslato na 04-04-2018)

Voditelj slučaja, stručni radnik na poslovima socijalnog rada
Oglas važi od: 04.4.2018.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SA
DOMSKIM ODELjENjEM I
DNEVNIM CENTROM ZA SMEŠTAJ
STARIH I PENZIONERA
Novi Kneževac, Svetog Save 1
tel. 0230/81-822, 83-332


Voditelj slučaja, stručni radnik na poslovima socijalnog rada

USLOVI:
visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji utvrđuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti psiholoških, pedagoških i andragoških nauka, stručni naziv diplomirani socijalni radnik i stručni naziv dipl. specijalni pedagog, znanje rada na računaru; završena obuka po odgovarajućem akreditovanom programu, a za specijalizovane stručne poslove i posebna znanja i veštine; vozačka dozvola B kategorije.

OSTALO:
Uz prijavu kandidati podnose: kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu - dokaz o stručnoj spremi, kopiju vozačke dozvole B kategorije. Prijave sa naznakom „Za oglas za radno mesto - ne otvarati” i potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 691 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters