Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravnik Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU u Bujanovac (Poslato na 28-11-2018)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU
17520 Bujanovac, Bujanovačka Banja
tel. 017/7651-292

Pravnik
na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

USLOVI: visoko obrazovanje, diplomirani pravnik na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine i znanje rada na računaru. Uz prijavu kandidati su obavezni da dostave: CV - kratku biografiju sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefon; overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); fotokopiju izvod iz matične knjige rođenih. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“, na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, Bujanovačka banja, 17520 Bujanovac, tel. 017/7651-292.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU


Pregledano: 1591 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters