Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC u Novi Kneževac (Poslato na 26-08-2020)

Medicinska sestra - tehničar

DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC
23330 Novi Kneževac
Kralja Petra I Karađorđevića 85Medicinska sestra - tehničar
3 izvršioca

USLOVI: IV stepen stručne spreme; završena srednja medicinska škola; položen stručni ispit; licenca za rad. Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu o komoru. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od objavljivanja u listu „Poslovi“ i na zvaničnoj veb-stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Dom zdravlja Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 85, 23330 Novi Kneževac, sa naznakom „Za konkurs - ne otvarati“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC


Pregledano: 195 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters