Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC u Novi Kneževac (Poslato na 16-12-2020)

Vozač

Oglas važi od: 16.12.2020.

DOM ZDRAVLjA
NOVI KNEŽEVAC
23330 Novi Kneževac
Kralja Petra I Karađorđevića 85

Vozač
u sanitetskom prevozu, na određeno vreme

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom, završen III ili IV stepen stručne spreme (saobraćajna, auto-mehaničarska), položen ispit za vozača B i C kategorije. Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, fotokopiju vozačke dozvole. Prednost imaju kandidati sa prethodnim radnim iskustvom. Rok za prijavljivanje je 8 dana od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje, na zvaničnoj veb-stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sajtu Doma zdravlja Novi Kneževac. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: “Za konkurs – ne otvarati”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC


Pregledano: 317 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters