0

Aplikacija

Radnik za odrzavanje higijene-cistacica Puno radno vreme

na Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje u Beograd (Poslato na 10-06-2021)

Radnik za odrzavanje higijene-cistacica

Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, Beograd

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove (''Sl.glasnik RS'', br.96/2019 i 58/2020-Aneks I), člana 23. Statuta Gradskog zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje i Kadrovskog plana Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje za 2018.godinu broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.g., direktor Gradskog zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme

zbog povećanog obima posla

RADNIK ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE – ČISTAČICA -(2) dva izvršioca sa punim radnim vremenom.

Opis posla:

– održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima;

– održava čistoću dvorišta i iznosi smeće;

– prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama i inventaru;

– prati stanje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće.

Stručna sprema / obrazovanje – osnovno obrazovanje.

Radno iskustvo nije neophodno.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:diploma o završenoj osnovnoj školi,bez obzira iskustvo,uverenje o državljanstvu,fotokopija lične karte i zdravstvene kartice,kratka biografija(neoverene fotokopije).

Oglas objaviti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista če biti objavljena na veb-stranici Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje- www.gerontology.co.rs

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, Kralja Milutina br.52, sa naznakom za ''Oglas-radnik za održavanje higijene''.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS.Rok važenja
18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Beograd-Savski Venac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Pregledano: 30 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters