0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na Dom zdravlja Sečanj u Sečanj (Poslato na 10-06-2021)

Doktor stomatologije

Dom zdravlja Sečanj, Sečanj
Partizanski put bb, Sečanj
Dana:10.06.2021.
Broj: 563

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (“Službeni glasnik” RS br. 96/19 i 58/2020), raspisuje se

OGLAS
za zaposlenje

1. DOKTOR STOMATOLOGIJE
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Vrsta radnog odnosa: radni odnos na određeno vreme, do 30.og septembra
Radno vreme: puno, 40 časova nedeljno.

Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Sečanj

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
1.završen medicinski fakultet,
2.položen stručni ispit,
3.upis u imenik Komore,
4.overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Zainteresovani kandidati koji konkurišu podnose sledeću dokumentaciju:
•Prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
•Fotokopija lične karte,
•Fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
•Uverenje o položenom stručnom ispitu,
•Fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore,
•Uverenje o državljanstvu,
•Dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
•Dokaz o imunizaciji Hepatitis B
Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. Direktora
Šešlija dr Jasmina

Rok važenja
18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B - Poželjno
Stručni ispit ili licenca
položen stručni ispit


Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Računarske veštine:

Internet Srednji


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Sečanj


Pregledano: 24 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters