0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na Dom zdravlja Sečanj u Sečanj (Poslato na 10-06-2021)

Medicinska sestra/tehničar

Dom zdravlja SečanjPartizanski put bb, Sečanj
Dana: 10.06.2021.
Broj: 552

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (“Službeni glasnik” RS br. 96/19 i 58/2020), raspisuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos

1. Medicinska sestra/tehničar - 3 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme - do 30.og septembra, zbog povećanog obima posla.
Radno vreme: puno, 40 časova nedeljno.
Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Sečanj

Uslovi:
- završena srednja medicinska škola, obrazovni profil: medicinska sestra/tehničar
- položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
4. overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).
5. dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
6.dokaz o imunizaciji Hepatitis B
Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

v.d. Direktora
Šešlija dr Jasmina
Rok važenja
18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
3
Mesto rada
Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B - Poželjno
Stručni ispit ili licenca
položen stručni ispit


Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Računarske veštine:

Internet Niži
Windows Niži


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Sečanj


Pregledano: 29 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters