0

Aplikacija

Medicinska sestra pedijatrijskog smera Puno radno vreme

na Dom zdravlja ,,Dr Milorad Mihajlović" u Ražanj (Poslato na 10-06-2021)

Medicinska sestra pedijatrijskog smera

Dom zdravlja ,,Dr Milorad Mihajlović”, Ražanj

Dom Zdravlja Ražanj

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog govora za zdravstvene ustanove, člana 6 i 7. Pravilnika o radu Doma zdravlja ,,dr Milorad Mihajlović,, Ražanj,člana 23. Statuta zdravstvene ustanove Dom zdravlja ,,dr Milorad Mihajlović,, Ražanj a u skladu sa instrukcijom Ministarstva zdravlja o realizaciji tačke 3. Kadrovskog plana broj 120-01-151/2020-02 od 01.06.2021.godine a na osnovu nastalih potreba, objavljujemo JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos :

1/jedne medicinske sestre pedijatrijskog smera na određeno vreme sa punim radnim vremenom a zbog zamene zaposlene za vreme bolovanja i porodiljskog odsustva a najduže do 30.09.2021. godine.

Uslovi:

-IV –stepen, srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera -položen stručni ispit -posedovanje licence -posedovanje vozačke dozvole B kategorije -izvod iz matične knjige rođenih

Oglas ostaje otvoren 8. dana od dana objavljivanja od strane Ministarstva zdravlja RS i Nacionalne službe za zapošljavanje

Prijava sa biografijom /CV/ i navedena dokumenta/overena fotokopija/ se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Dom zdravlja ,,dr Milorad Mihajlović,, Ražanj, ul.,,dr Milorada Mihajlovića,, br.5, 37215 Ražanj sa naznakom ,, Prijava na oglas,,

Odluku o izboru kandidata donosi direktor ustanove u Zakonom predviđenom roku.

Obaveštenje o izvršenom izboru, kandidati mogu dobiti na telefon 037/3841 663 svakog radnog dana od 7-14 časova

D i r e k t o r, Nenad Stanković,dipl.ecc

Rok važenja
18.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Ražanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).



Pregledano: 15 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters