0

Aplikacija

Fizioterapeutski tehničar Puno radno vreme

na DZ "Dr Dragan Funduk" u Pećinci (Poslato na 21-07-2021)

Fizioterapeutski tehničar

DZ “Dr Dragan Funduk”, Pećinci

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 i 75/2014 i 13/2017 – Odluka US), člana 7. stava 1. tačke 3. i člana 8.Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač R.Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS broj 96/2019), kao i člana 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Doma zdravlja ,,Dr Dragan Funduk“ Pećinci broj 715. od dana 14.08.2020. godine, u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja ,,Dr Dragan Funduk“ Pećinci broj 446. od dana 29.06.2007. godine, raspisuje se
O G L A S
za prijem u radni odnos, na određeno vreme , zamena za vreme privremene sprečenosti za rad
u Domu zdravlja ,,Dr Dragan Funduk“ Pećinci, sa punim radnim vremenom (40 časova nedeljno)
1. Fizioterapeutski tehničar – broj izvršilaca 1
KANDIDATI SU U OBAVEZI DA UZ PRIJAVU DOSTAVE:
overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
overenu potvrdu o položenom stručnom ispitu,
overenu fotokopiju Licence,
ličnu kartu (fotokopija ili očitana),
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diploma ili uverenja izdati na devojačko prezime),
kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom.
Rok za dostavu prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.
Kontakt telefon: 022/215-22-24
Prijave dostavljati na adresu: Dom zdravlja “Dr Dragan Funduk” Pećinci – kadrovskoj službi –
Ulica Jove Negušević broj 5-7
22410 Pećinci
ili lično dostaviti u Dom zdravlja “Dr Dragan Funduk” Pećinci.

Рок важења
29.07.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Пећинци
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Стручни испит или лиценца
Položen stručni ispit i licenca
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters