0

Aplikacija

Savetnik za hraniteljstvo Puno radno vreme

na CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA u Subotica (Poslato na 22-07-2021)

Savetnik za hraniteljstvo


Oglas važi od: 21.7.2021.

CENTAR ZA PORODIČNI
SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA
24000 Subotica
Jaše Ignjatovića 6

Savetnik za hraniteljstvo
2 izvršioca

USLOVI: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog; završen odgovarajući akreditovani program obuke u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite; najmanje 1 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti, izuzetno najmanje 5 godina radnog iskustva u ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (pravilnik o hraniteljstvu), licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona; poznavanje rada na računaru; drugi opšti uslovi propisani zakonom. Mesto rada: Subotica, Trg slobode 3/3. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica, 24000 Subotica, Trg slobode 3/3, sa naznakom „Za oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE SUBOTICA


Pregledano: 111 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters