Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 10-02-2022)

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici
Dom zdravlja “Stari grad”

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) i Kadrovskog plana za Dom zdravlja „Stari grad“ za 2021. godinu broj 112-01-114/2021-02 od 19.04.2021. godine, v.d. direktora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog i to

J A V N I O G L A S

Naziv posla:

-Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici, 1 izvršilac

Opis posla:

dijagnostikuje bolesti, povrede i druge poremećaje korišćenjem specijalizovanih dijagnostičkih, medicinskih tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
obavlja poslove radiološke dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;
obavlja radiološku dijagnostiku pluća i srca, trahejei pranazalnih šupljina, mastoidnih nastavaka, piramide temporalne kosti,nosnih kostiju i facijalnog masiva, koštano-zglobnog sistema (ekstremiteti, kranijum, grudni koš, kičmenistub i karlica)
obavlja radioskopski pregled grudnog koša
obavlja nativnu radiografija abdomena i urotrakta
obavlja radioskopski pregledi akta gutanja, jednjaka, želuca i duodenuma sa kontrastom i ciljane radiografije
obavlja nativnu mamografiju dojki u dva pravca (skriningmamografija, dijagnostička mamografija
obavlja ultrazvučni pregledi abdomena, urotrakta,dojki, mekih tkiva vrata i kolor dopler pregledi krvnih sudova
učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
učestvuje u edukaciji studenata , lekara na stažu i lekara na specijalizaciji
obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i njemu odgovara za svoj rad

Uslovi:

Stručna sprema/obrazovanje
Visoko obrazovanje:
na integrisanim akademskim studijama, iz oblasti medicine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina iz oblasti medicine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

stručni ispit;
licenca;
specijalistički ispit;
poznavanje rada na računaru
najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

Način zasnivanja radnog odnosa: na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog Radno vreme: Puno radno vreme.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:

prijava na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, kontakt telefon i e-mail adresu;
kopija diplome o završenom Medicinskom fakultetu
kopijauverenja o položenom stručnom ispitu;
kopija uverenja ili diplome o položenom specijalističkom ispitu
kopija licence/rešenja o licenci od Lekarske komore Srbije;

Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika. Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000 Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs – doktor dentalne medicine“. Prijave dostavljene elektronskom poštom neće se uzeti u razmatranje. Prijave koje su prispele Domu zdravlja „Stari grad“ protekom roka za prijavu kandidata biće odbačene kao neblagovremene.

Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“ .

_______________________ dr Vesna Knjeginjić v. d. direktora

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

10.02.2022. – 18.02.2022.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje:

Medicina

Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacijaSkoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 511 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters